Montáž okapového systému YANE SYSTEMS®

Jsme dodavatelem střešních krytin a trapézových plechů i klempířských prvků, možnost zakoupení materiálů i na splátky. Jsme schopni vám v případě zájmu zajistit i realizaci. 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat pro nacenění. 

Jan Gregor Střešní Systémy s.r.o.


Návod k montáži

Dovolte, abychom Vám blahopřáli k výběru okapového systému YANE SYSTEMS®, díky kterému budete mít déšť dlouhé roky pod kontrolou.
Správná montáž systému je zárukou rychlého a spolehlivého odvádění vody z plochy střechy po celou dobu jeho užívání a jeho údržba je omezená jen na odstraňování napadaného listí.
Pro zaručení plné spokojenosti s naším výrobkem, Vám nabízíme pokyny a rady jak postupovat při jeho montáži. Před samotnou montáží okapového systému YANE SYSTEMS® si uvedené pokyny pozorně prostudujte.
 
 

Plocha střechy 

 
okapový systém 1 svod 2 svody
100/75

<50m2

50m2 - 100m2
125/95 50m2 - 100m2 100m2 - 150m2
125/100 100m2 - 150m2 150m- 200m2

 
Všeobecné informace:

 • Zkontrolujte, jestli neschází některý důležitý díl systému.
 • Nezapomeňte, že žlab musí vyčnívat za hranu střechy alespoň polovinou svého průměru.
 • Dohlídněte na to, aby byl žlab umístěn trochu níž pod linii prodloužené osy plochy střechy tak, aby netvořil překážku pro sesouvající se sníh.
 • Zabezpečte spád žlabu ke svodové rouře v rozmezí přibližně 3-5mm/bm.
 • Nezapomeňte na to, že vnitřní hrana žlabu musí být vyšší o 6-10mm než její vnější hrana.
 

Montáž okapového systému YANE SYSTEMS® 

 Montáž háků:
 • Háky (ZCH), určené pro ukotvení na krokvích, latích nebo deskách, ohýbáme tak, až dosáhneme požadovaný spád žlabu (3-5mm/bm). [1]
 • Háky připevňujeme v odstupech 60-90cm, krajní háky umístíme ve vzdálenosti caa. 10cm od konce žlabu.
 • Nezapomeňte založit hák na každou stranu žlabového rohu.
 • Montáž háků začínáme ukotvením krajních háků, mezi ně natáhneme provaz, který určuje způsob montáže dalších háků. [2]
 • V případě použití dvou svodových rour, připevňujeme háky zevnitř se spádem k těmto rourám.
 
 
 
Montáž žlabového kotlíku:
 • Na žlabu si vyznačíme místo, na kterém má být osazená svodová roura a pilkou na železo vyřežeme otvor (upozornění: na vyřezávaní otvoru nepoužívat úhlovou brusku). [3]
 • Ostré hrany po vyřezání zahneme směrem ven tak, abychom zabezpečili plynulý odtok vody do žlabového kotlíku.
 • Žlabový kotlík (ZKO) montujeme na žlab, přičemž jeho ohnutou hranu zasuneme do vnějšího záhybu žlabu. Žlabový kotlík následně přitlačíme ke žlabu a připevníme ho ohnutím kotvících objímek k vnitřní hraně žlabu. [4]
 
 
 
Montáž žlabů, žlabových rohů a žlabových čel:
 • Při osázení žlaby (ZL) a žlabových rohů (ZR, ZK) začínáme žlabem s žlabovým kotlíkem, vložením vnější hrany žlabu do zahnutého konce háku a zatlačením vnitřní hrany do západky. Pokračujeme namontováním ostatních žlabů a žlabových kotlíků. [5]
 • Použitím žlabové spojky (ZS) utěsníte všechny spoje mezi žlaby a žlabovými rohy. Dohlédněte na to, aby byly spoje rozmístněny rovnoměrně mezi háky.
 • Spojku žlabů zakládáme na zadní část žlabu a musíme dát pozor, aby těsnění přiléhalo ke středu spoje. Přední část druhého žlabu nebo žlabového rohu přiložíme, svorku a tím celý spoj uzavřeme a pojistíme zahnutím plíšku. [6]
 • Žlaby a žlabové rohy přizpůsobime s ponecháním 2-3 mm mezery mezi nimi kvůli vyrovnání změny délky.
 • Než žlabová čela (ZC) připevníme na konce žlabů, naneseme do oblouku malé množství silikonového tmelu. Po nanesení tmelu osadíme žlabové čelo, přední ouško přitlačíme k záhybu žlabu a zadní ouško zahneme na žlab.
 
 

Montáž svodových rour:
 • Na stěně vyznačíme čáru, podél které povede svodová roura. Ke stěně přiložíme objímku roury (OSS), označíme místo, na kterém má být ukotvená a připravíme kotvicí otvory. Objímku montujeme pomocí rozpěrných kolíků. V případě montáže ke stěně zateplené polystyrénem použijte kotvy přiměřené délky (OBT). [8]
 • První objímku připevníme přímo pod kolenem a poslední před výtokovým kolenem. Maximální vzdálenost mezi objímkami nesmí být větší než 2 m.
 • Po připevnění rour natlučeme dřevěným kolíkem na objímky spony.
 • Na konec svodové roury připevníme výtokové koleno (VKO), nebo v případě odvodu vody do kanalizace, spodní díl okapové roury (SOR).
 
 
 
UPOZORNĚNÍ: Nezapomeňte důkladně vyčistit žlab od odřezků plechů a pilin. Zapomenuté zbytky korodují a mění barvu povrchu plechu.